تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۴ فروردین ۱۳۹۷
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۰۴ ۹   کاربر ۹   صفحه
۰۱/۰۳ ۱۳   کاربر ۱۳   صفحه
۰۱/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۱/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۹ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۲/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۷ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۲/۲۶ ۱۱   کاربر ۱۰۳   صفحه
۱۲/۲۵ ۹   کاربر ۱۸   صفحه
۱۲/۲۴ ۱۲   کاربر ۱۴۲   صفحه
۱۲/۲۳ ۵   کاربر ۱۶۲   صفحه
۱۲/۲۲ ۳   کاربر ۸۸   صفحه
۱۲/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۲/۱۹ ۳   کاربر ۵۶   صفحه
۱۲/۱۸ ۸   کاربر ۱۷۹   صفحه
۱۲/۱۷ ۴   کاربر ۸   صفحه
۱۲/۱۶ ۶   کاربر ۱۷۶   صفحه
۱۲/۱۵ ۱۱   کاربر ۱۸۵   صفحه
۱۲/۱۴ ۴   کاربر ۶   صفحه
۱۲/۱۳ ۲   کاربر ۵   صفحه
۱۲/۱۲ ۴   کاربر ۸۳   صفحه
۱۲/۱۱ ۱   کاربر ۳   صفحه
۱۲/۱۰ ۳   کاربر ۱۷   صفحه
۱۲/۰۹ ۴   کاربر ۳۱   صفحه
۱۲/۰۸ ۱   کاربر ۳   صفحه
۱۲/۰۷ ۴   کاربر ۱۰   صفحه
۱۲/۰۶ ۲   کاربر ۴   صفحه
۱۲/۰۵ ۴   کاربر ۱۰   صفحه
۱۲/۰۴ ۵   کاربر ۷۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۶۴ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۸۰۳ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲,۱۰۱ ۹ %

ساعت ۳ تا ۴
۴,۶۱۰ ۱۹ %

ساعت ۴ تا ۵
۵۷۳ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۲۳ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۶۱۲ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۹۸ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۶۵۶ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷۴۲ ۳ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۱۴ ۲ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۱۴ ۲ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۶۴۱ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳,۳۴۰ ۱۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳,۲۸۵ ۱۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۶۶ ۱ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۱۹ ۱ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۰۹ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۱۱ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵۰۹ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۵۱ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵۹۴ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶۲۵ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۸۸ ۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۱۴۳,۴۹۵ ۴۹ %
ZZZ
ZZZ
۴,۳۸۳,۸۳۳ ۲۷ %
USA
USA
۱,۳۱۲,۷۹۳ ۸ %
EU
EU
۷۲۵,۳۰۵ ۴ %
DEU
DEU
۳۹۴,۰۰۷ ۲ %
CHN
CHN
۲۴۹,۹۲۸ ۲ %
UKR
UKR
۲۰۸,۵۰۸ ۱ %
RUS
RUS
۱۹۳,۶۱۹ ۱ %
FRA
FRA
۱۶۲,۰۳۵ ۱ %
JPN
JPN
۱۵۳,۶۱۲ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۷,۵۹۴ ۱ %
GBR
GBR
۱۱۲,۹۷۴ ۱ %
NOR
NOR
۴۸,۵۸۶ ۰ %
CAN
CAN
۲۶,۶۳۹ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۴۷ ۰ %
POL
POL
۲۱,۰۵۱ ۰ %
KOR
KOR
۲۰,۰۵۹ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۵۶۰ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۵۶۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳,۲۱۸ ۳۶ %
Other
Other
۱,۶۹۹ ۱۹ %
Firefox
Firefox
۱,۲۴۶ ۱۴ %
Mozilla
Mozilla
۱,۱۹۸ ۱۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۶۵ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۴۰۲ ۴ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۲۹ ۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۹۷ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۷۳ ۲ %
Safari
Safari
۹۸ ۱ %
Opera
Opera
۲۸ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۵ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۳,۳۷۱ ۴۶ %
Windows 8 ۱,۱۶۳ ۱۶ %
Windows 7 ۱,۱۴۸ ۱۶ %
XP ۵۶۱ ۸ %
Windows 2003 ۵۳۶ ۷ %
Vista ۲۳۹ ۳ %
Linux ۱۰۳ ۱ %
iOS ۶۹ ۱ %
Windows 10 ۵۴ ۱ %
Android ۹ ۰ %
FreeBSD ۳ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۲۰
شماره تلفن هتل آزادگان کرمانشاه ۵۰
دکتر محمد سروش ۱۹
هتل آزادگان کرمانشاه ۱۶
شماره تماس هتل آزادگان کرمانشاه ۱۲
شماره تماس هتل های کرمانشاه ۱۲
شماره تماس هتل جمشید کرمانشاه ۱۰
شماره تلفن هتل جمشید کرمانشاه ۱۰
عفونت های بیمارستانی ۹
مهمانسرای علوم پزشکی کرمانشاه ۹
شماره تلفن هتل ازادگان کرمانشاه ۸
شماره تماس هتل های اصفهان ۷
شماره تلفن هتلهای کرمانشاه ۷
تلفن هتل جمشید کرمانشاه ۷
تلفن هتل آزادگان کرمانشاه ۶
هتل جمشید کرمانشاه ۶
ncni@kums.ac.ir ۵
سخنرانی دبیر علمی همایش ۵
سخنرانی دبیر همایش ۵
سخن دبیر همایش ۴
هتل های کرمانشاه شماره تلفن ۴
شماره تماس هتل جمشید ۴
شماره تماس هتل ها ۴
دکترمحمد سروش ۴
عفونتهای بیمارستانی ۳
نصب پوستر ۳
مقالات کنگره عفونتهای بیمارستانی ۳
مقاله عفونت بیمارستانی ۳
مقدم شرکت کنندگان ۳
email kums.ac.ir ۳
هتل ازادگان کرمانشاه ۳
شماره فکس هتل ها ۳
شماره تلفن هتل های کرمانشاه ۳
شماره تماس هتل کرمانشاه ۲
سخنان دبیر همایش ۲
پیام آموزشی عفونتهای بیمارستانی ۲
هتل آزادگان کرمانشاه تلفن ۲
هتل آزادگان کرمانشاه شماره تلفن ۲
تلفن هتل ازادگان کرمانشاه ۲
شماره تماس هتلها ۲
شماره تلفن هتل کرمانشاه ۲
شماره تلفن هتل بیستون کرمانشاه ۲
شماره تلفن هتل پارسیان کرمانشاه ۲
اقامتگاه دانشگاه علوپزشکی کرمانشاه ۲
همایش عفونت های بیمارستانی ۲
همایش کشوری کنترل عفونت بیمارستانی ۲
kums.ac.ir ۲
گروه کنترل عفونت ۲
واحد کنترل عفونت ۲
شماره هتل در کرمانشاه ۲